Kraschrum – För förskoleklass - åk 5

Fotograf: Elin Andersson

Fotograf: Pontus Nordahl

Fotograf: Pontus Nordahl

Kraschrum är en av Embla dans och teaters populäraste och mest spelade föreställningar. Särskilt efterfrågad är Kraschrum som Skapande skola-projekt. I föreställningen möts hög konstnärliga kvalitet, danspedagogisk erfarenhet och elevernas eget skapande.

Plötsligt knackar det på dörren och två för eleverna okända lärare kommer in i klassrummet och tar över lektionen. Lärarna visar sig vara dansare och tillsammans med barnen koreograferar och dansar de en föreställning. Föreställningen blir ett tillfälligt avbrott, där dansens beståndsdelar används och sammankopplas med skolämnen. Kraschrum leker med geometriska former, tal, rörelser och riktningar i rummet.

Kraschrum bryter på ett effektivt sätt upp klassrummets inrutade mönster och vanor.

Alla barn blir medskapare och eftersom dansen som uttrycksform är ny för de allra flesta blir det en demokratisk och jämlik upplevelse där de som i vanliga fall inte tar mest plats verbalt ges utrymme att uttrycka sig på nya sätt.

Eleverna utmanas i sin kreativitet och sitt tänkande samtidigt som de tränas i att visa hänsyn till varandra, ta instruktioner och improvisera och skapa fritt.Kraschrum spelas för en klass i taget i det befintliga klassrummet.

Kraschrum finns  även som utomhusföreställning, kontakta oss för mer information.

Kraschrum i Kulturkatalogen Väst!

 

Mer om Kraschrum

För dig som vill ge en fördjupad upplevelse till barnen finns möjlighet att boka ett återbesök till klasserna, där vi utvecklar rörelserna vi startat under föreställningen och fortsätter skapa tillsammans!