Föreställningar

Välkommen att läsa om Emblas aktuella dansföreställningar genom att klicka på affischerna.

Den huvudsakliga verksamheten i Embla är att skapa och spela uppsökande dansföreställningar för barn och ungdomar. Kärnan i verksamheten är våra dansproduktioner och vår repertoar består av nyare och äldre produktioner som spelas parallellt, ofta med spelperioder på tre till fem år. För att inspirera till eget skapande och bearbeta en upplevelse fysiskt, att barnen ska få känna det i sina egna kroppar, gör vi konstpedagogiskt arbete.

Välkommen att boka en föreställning på din förskola, skola eller bibliotek!