Corona-anpassning

Vi har anpassat våra föreställningar som kommer ut till förskolan/skolan genom att vi spelar dessa utomhus, gärna för en barngrupp i sänder och med gott om avstånd.

Vi kan alltså spela Motsatser, Kraschrum och Böjligheter Möjligheter utomhus för barnen på ett säkert avstånd utan att barngrupper blandas. Samt att barnen inte behöver lämna förskolan/skolan och riskera onödig trängsel i samband med resa.
Vi för en nära dialog med förskola/skola för att tillsammans vara lösningsorienterade och prata igenom upplägg och genomförande så att det passar rådande restriktioner för respektive arrangör.

I nuläget arbetar vi fram ett digitalt material för Motsatser med tillhörande digital-workshop, som vi kan erbjuda på distans för barn i f-klass till åk3.

 

Vi fortsätter att jobba på ytterligare sätt att anpassa oss till rådande situation såväl på kort- som långsiktigt för att kunna möta en bred barnpublik.
Allt för att se till så den unga publiken får fortsätta ta del av danskonst!

LÄS MER OM MOTSATSER


LÄS MER OM KRASCHRUM 

LÄS MER OM BÖJLIGHETER MÖJLIGHETER