Satellit

Satellit Festival
Satellit Festival var en nordisk dansfestival för barn & unga som ägde rum på flera scener i Göteborg och turnerade i Västsverige. Satellit Festival hölls vartannat år och riktar sig till barn, familjer, skolor, förskolor och dansintresserade.

Festivalen startade som ett samarbete mellan Embla dans & teater och Producentbyrån. Senare drevs Satellit som en egen organisation, men där Anna Hagberg Wennerbeck från Embla stod för konstnärlig ledning och Producentbyrån stod för produktion.

Satellit bjöd på ett brett urval av högkvalitativ dans från Finland, Norge, Danmark, Island och Sverige. För att stärka dansområdet för den unga publiken och öka kunskapen om dans erbjöd festivalen förutom föreställningar både seminarier och workshops.

Satellit Scen
Satellit Scen var en förlängning av Satellit Festival för att kontinuerligt förse västsvensk barnpublik med fantastiska dansföreställningar från hela Norden. Satellit Scen var en gästspelsscen för barn & unga i Göteborg. Vi presenterade svenska och internationella dansproduktioner av hög kvalité för barn, familjer, skolor, förskolor och dansintresserade. Satellit Scen invigdes i oktober 2014 och låg under Frölunda Kulturhus vingar.

Satellit startades 2011. 2016 beslutade vi att lägga ner Satellit. Vi har sammanfattat de sex åren i en skrift som du är varmt välkommen att läsa, klicka här.