Om Anna Wennerbeck

Anna Hagberg Wennerbeck är dansare, koreograf och danspedagog samt konstnärlig ledare för Embla dans & teater. Hon är utbildad danspedagog på Danshögskolan i Stockholm med inriktning barn & unga.

Anna har sedan 1997 undervisat barn och unga i modern dans med inriktning mot eget skapande. Hon startade upp dansverksamheten vid Mölndals kulturskola och har undervisat i såväl förskola, skola som på gymnasiet samt på dansläger för ungdomar. Hon har de senaste 15 åren regelbundet hållit i fortbildningar för personal inom skola och förskola.

Anna har skapat och dansat för barn, unga och vuxna sedan 1994.