Skapande Skola

Tillsammans med dig som arrangör formar Embla Skapande Skola-projekt som passar dina idéer och er verksamhet. Hör av dig till oss så kan vi prata mer!

Vi gör workshops inom skapande skola inspirerade av KROM, en konstpedagogisk metod utvecklad av Caroline Wahlström Nesse och Camilla Myhre, Rom for Dans, Oslo Norge.  Läs mer om KROM genom att Klicka här

Vi kan också erbjuda workshop om dans utifrån bronsåldern och hällristningar. Där får eleverna bl a gestalta ristningar genom dans. Passar bra för de elever i låg- och mellanstadiet som läser just bronsåldern.