Fortbildning i dans med barn & unga

Fokus i denna fortbildning är hur man som personal kan integrera dans och rörelse i den dagliga verksamheten.

Genom teori och praktik tar jag upp hur man kan uppmärksamma, stödja och utveckla barns rörelsespråk och dansglädje.

Jag ger också konkreta exempel på övningar som tränar samarbete, perception av rummet och den egna kroppen samt lyhördhet för andras rörelse och kropp. I all praktik och teori vävs det egna skapandet och uttrycket in.

Målet är att deltagarna ska få med sig verktyg och inspiration för att börja använda dansen och rörelsen i sin vardag med barnen.

Målgrupp personal inom förskola och skola
Längd 3 timmar
Mängd 1-3 träffar
Max antal deltagare 15 personer
Lokal ett rörelserum på förskolan/skolan eller motsvarande där stora möbler och saker flyttas undan eller en gymnastiksal
Pris kontakta oss
Danspedagog Anna H Wennerbeck
Övrigt Fortbildningen kan kompletteras med Dansträff med barnen så att personalen får uppleva hur det kan gå till i praktiken.

Klicka här för mer info och nerladdningsbar pdf.