The Green Movement Lab

Sommaren 2022 skapar vår konstnärliga ledare Anna Wennerbeck i samarbete med Tjörns kommunen en interaktiv  QR-installation längs med cykelleden som går mellan Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane. Längs med cykelleden kommer det att finnas tavlor med QR-koder som besökaren kan skanna för att komma till vår hemsida  där det finns olika Aktioner som de kan genomföra. Aktionerna är konkreta och/eller poetiska scores och syftet är att de som deltar ska reflektera över och fysiskt prova aktioner som kan vara en del i en process att knyta an till, ge nya perspektiv och sätta fokus på naturen.
Mer information inom kort.

I augusti är det premiär på Träden, ett interaktivt koreografiskt dansverk i skogen.  Målgrupp vuxna. En  upplevelsebaserad dansföreställning om relationen mellan människan och natur och naturen som konst.

I Träden vill vi adressera möjligheten till ett kroppsligt och taktilt förhållningssätt till naturen och hur naturen kan vara en koreografisk samarbetspart. Särskild koreografisk uppmärksamhet kommer att ägnas åt det taktila, till exempel: dansarna uppmuntrar publiken att känna trädets bark. Att känna lövet på en växt. Att lägga händerna i den gröna mossan. Det handlar om en fysisk upplevelse, och det handlar om att vara närvarande i förhållande till alla levande arter, inklusive växter.
Premiär och föreställningar i slutet av augusti, mer information inom kort.

Under hösten 2022 kommer vi även skapa ett taktilt upplevelserum för en barnpublik. Med hjälp av filmprojektioner, vridna i olika perspektiv, ges möjlighet för ett fokuserat utforskande av träds komplexa elastiska, oregelbundna rörelser i relation till den egna kroppen.

Arbetet med The Green Movement Lab fortsätter under 2023.