Dansträffen

Dansträffen/arna har fokus på att barnen får uppleva dansglädje samt uttrycka sig och skapa med hjälp av dansen som språk. Syftet är bl a att de ska få en chans att upptäcka nya och fler möjligheter med kroppen, rörelsen och dansen.

Jag stöttar barnens egen rörelse och deras egna val samtidigt som vi tränar lyhördhet för andra kroppar i rörelse och för musik och ljud.

Dansen kan även knyta an till ett pågående tema som skolan/förskolan har.

Målgrupp barn i förskola eller låg- och mellanstadiet
Längd 45-60 min/gång och grupp
Mängd 1-5 träffar per grupp
Max antal deltagare ca 15 barn i förskolan respektive 30 i skolan
Lokal på förskolan: ett rörelserum eller motsvarande där stora möbler och saker flyttas undan. Fungerar även bra utomhus. På skolor: gymnastiksal eller liknande.
Pris kontakta oss
Danspedagog Anna H Wennerbeck
Övrigt Dansträffen är ett bra komplement till workshopen Fortbildning i dans med barn, för att se hur dans med barn kan fungera i praktiken.

Klicka här för mer info och nerladdningsbar pdf.