Om Embla

Vi är Embla dans & teater

Vi är en grupp som skapar och spelar dansföreställningar för barn, unga och vuxna. Gruppen turnerar både i Sverige och internationellt och har turnerat/gästspelat i Norden, Baltikum och Italien.

Antalet spelade föreställningar har under de senaste åren legat på en stadig nivå på 150–170 stycken per år. Varje föreställning finns länge på repertoaren vilket gör att den blir väl inspelad och hinner utvecklas.

Embla har erhållit verksamhetsbidrag från Statens Kulturråd sedan 2008. Från Göteborgs Stad har Embla sedan 90-talet erhållit projektbidrag och sedan 2013 verksamhetsbidrag.

Embla har varit verksamma i 30 år

Embla bildades hösten 1989 av Anna Wennerbeck, Lena Haglund Backman m.fl. under namnet Teater Embla. Den första produktionen var barnteatern ”Den trolltagne pojken”. Därefter fortsatte Embla med Anna Wennerbeck – dans – och Lena Haglund Backman – teater. 1995 byttes namnet till Embla dans & teater och de två olika inriktningarna, dans och teater, blev på så vis befästa. Under hela 90-talet jobbade gruppen med olika produktioner, flera medarbetare och producenter. På slutet av 90-talet slutade Lena Haglund Backman i Embla.

Idag är dansen den aktiva

Sedan år 2000 har enbart dansdelen i Embla varit aktiv och är numera hela Embla. Anna Wennerbeck är konstnärlig ledare. Anna skapar och dansar i de föreställningar Embla gör för en vuxenpublik. Mellan år 2000 och 2017 har Anna tillsammans med Bronja Novak Lindblad skapat alla och dansat i ett flertal av de föreställningar Embla gör för barn och unga. Sedan 2017 drivs Embla av Anna Wennerbeck, konstnärlig ledare.

Embla samarbetar även kontinuerligt med musikern Anders Hagberg kostymören Anna Kraft, grafikern Per Fång, scenografen Pelle Agelii m fl.

Under årens lopp har gruppen haft egna repetitions- och kontorslokaler i Göteborg. Idag hyrs en mindre repetitionslokal i Linnéstaden samt ett förråd i Majorna – allt i Göteborg. Emblas producent Elin Andersson har kontorsplats i Kulturklustret på Järntorget 7.

Anna Wennerbeck var också en av de drivande krafterna bakom Satellit – en ny nordisk dansfestival för barn & unga som var aktiv 2011-2016.

Dansföreställningar för barn

Här är Emblas signum direkt publikkontakt, humor och lek. Föreställningarna är ofta dörröppnare för den moderna dansen. Gruppen arbetar hängivet och medvetet med bemötandet av barnpubliken, och varje föreställning avslutas alltid med en dansverkstad eller med ett samtal med barnpubliken.

Dansföreställningar för vuxna

För vuxna och familj skapar Embla stämningsfulla och suggestiva föreställningar, både platsspecifika och för vanliga scener. Ett arbete med flera arrangörer för varje arrangemang har varit utgångspunkten för de platsspecifika föreställningarna.

Om Anna Wennerbeck
dansare, pedagog och koreograf

Anna är utbildad vid Danshögskolan i Stockholm,1998-99, med inriktning skapande dans för barn och unga. På larssons teaterakademi i Göteborg utbildades hon i fysisk teater under åren 1989-91. På 90-talet studerade hon dessutom dans- och kontaktimprovisation i Europa samt Balinesisk dans på danshögskola i Indonesien.

1989 var Anna med och startade Embla dans & teater. Inom Embla har hon sedan 1994 varit verksam som koreograf och dansat i föreställningarna Böjligheter möjligheter, På vår strand, Sov Du?, RÖD, Spår av Ristningar, Position:, Dansronden, Gående Bord,  MerDansTillVardags, Vattenpoesi m fl. I andra sammanhang har hon sedan 90-talet även dansat i FAVAB-BUR (II) i koreografi av Buster Rådvik på GöteborgsOperans Lilla scen samt medverkat som dansare i Bardo på Teater Trixter mm. Hon har även medverkat i och skapat happenings, performances samt solodanser vid olika invigningar.

Hon byggde upp dansverksamheten på Mölndals kulturskola, 1999-2005, och har periodvis jobbat kontinuerligt som pedagog och koreograf i olika barn- och ungdomsprojekt. Hennes pedagogiska uppdrag är numera oftast inom fortbildning för vuxna om dans för barn & unga.

Anna har fått Göteborgs Stads Kulturstipendium 2004, Västra Götalandsregionens stora arbetsstipendium 2006 samt 2010 års Adlerbertska konststipendium. Hon har även fått flera stipendium från Konstnärsnämnden.