Kraschrum

Spelas vid förfrågan.

Är en av vår populäraste och mest spelade föreställning. Särskilt efterfrågad är Kraschrum som Skapande skola-projekt. I föreställningen möts hög konstnärlig kvalitet, danspedagogisk erfarenhet och elevernas eget skapande.

Plötsligt knackar det på dörren, två för eleverna okända lärare kommer in i klassrummet och tar över lektionen. Lärarna visar sig vara dansare och tillsammans med barnen koreograferar och dansar de en föreställning. Föreställningen blir ett tillfälligt avbrott, där dansens beståndsdelar används och sammankopplas med skolämnen. Kraschrum leker med geometriska former, tal, rörelser och riktningar i rummet.

Kraschrum bryter på ett effektivt sätt upp klassrummets inrutade mönster och vanor.

Alla barn blir medskapare, eftersom dansen som uttrycksform är ny för de allra flesta blir det en demokratisk och jämlik upplevelse där de som i vanliga fall inte tar mest plats verbalt ges utrymme att uttrycka sig på nya sätt.

Eleverna utmanas i sin kreativitet och sitt tänkande samtidigt som de tränas i att visa hänsyn till varandra, ta instruktioner, improvisera och skapa fritt.
Kraschrum spelas för en klass i taget i det befintliga klassrummet.

Här finns Kraschrum

Föreställningsfakta

Målgrupp: 6 – 11 år

Föreställningens längd: 45 min

Max publik: 1 klass ca 30 barn

Scenrum: Klassrum

Idé &Koreografi: Anna Wennerbeck & Bronja Novak Lindblad i samarbete med Pia Nordin & Johanna Ehn

Musik: Erik Dahl, Anders Hagberg mfl.