Satellit - En dansfestival för barn och unga

Satellit var en dansfestival för barn och unga som skapades genom ett samarbete mellan Anna Wennerbeck, Embla dans & teater tillsammans med producentbyrån i Göteborg.  Dansfestivalen pågick mellan åren 2011-2016 och flera internationella gäster och aktörer besökte festivalen.

Röster från teamet i Satellit

Åren med Satellit har varit helt fantastiska. Att få arbeta med att presentera danskonst för den yngre publiken är ett privilegium. Att själv få se så mycket varierad nordisk dans specifikt producerad för barn och sen se hur barnen tar emot den har varit en gåva. Vi sticker inte under stol med att det också har varit ett slit, men tack vare bidragsgivares och samarbetspartners hjälp har vi genomfört tre festivaler och två gästspelsperioder i form av Satellit Festival och Scen. Vi ville skapa något som inte fanns, vi ville fylla ett tomrum och sätta den professionella danskonsten för barn & unga på kartan. Och vi tror att vi har gjort ett avtryck. 

Läs mer om åren med Satellit här!