Om Embla dans & teater

Högkvalitativ konstnärlig verksamhet främst för barn och unga

Embla dans & teater vill bedriva högkvalitativ konstnärlig verksamhet främst för barn och unga och ibland även för vuxna eller en åldersblandad publik. Vi vill formulera och ge röst åt barns frågor, känslor och tankar med produktioner baserade på relevanta ämnen för målgruppen. Om vi lyckas har vi väckt nya frågor hos publiken och gett dem andra perspektiv på tillvaron. Vår drivkraft är att möjliggöra för och ge publiken ett gott möte med danskonst och inspirera till eget skapande.

Den huvudsakliga verksamheten i Embla är att skapa och spela dansföreställningar. Ambitionen är att sprida vår danskonst brett över Sverige, genom att turnera i såväl städer som landsbygd, på såväl scener som i andra rum, utomhus och inomhus. Embla drivs av Anna Wennerbeck, konstnärlig ledare, koreograf och dansare, i nära samarbete med producenten Lina Siljebråt.

Kärnan i verksamheten är våra dansproduktioner och vår repertoar består av nyare och äldre produktioner som spelas parallellt, ofta med spelperioder på tre till fem år. För att inspirera till eget skapande och bearbeta en upplevelse fysiskt, att barnen ska få känna det i sina egna kroppar, gör vi konstpedagogiskt arbete. Dessa sker i form av dansworkshops, dels enskilda för barn och/eller vuxna och dels i anslutning till våra genomförda föreställningar. Personal som arbetar med barn och unga är nyckelpersoner för att nå målgruppen, därför arbetar vi även med kompetensutveckling för dem, genom fortbildningar, föreläsningar och handledning. Inom samtliga områden har vi stor kompetens och erfarenhet. Dessutom initierar och får Embla olika projekt i uppdrag, såsom invigningar, residens, kommunkoreograf mm.

Embla har varit aktiva och drivande inom den västsvenska danskonsten med målgrupp barn och unga i snart 30 år. Embla bildades i januari 1990 av Anna Wennerbeck, Lena Haglund Backman m.fl. under namnet Teater Embla. Därefter fortsatte Embla med Anna Wennerbeck (dans) och Lena Haglund Backman (teater). 1995 byttes namnet till Embla dans & teater och de två olika inriktningarna, dans och teater, blev på så vis befästa. År 2000 tog Anna Wennerbeck över föreningen och utvecklade dansinriktningen. Tillsammans med Bronja Novak Lindblad skapades flera föreställningar för barn och unga som turnerade i Sverige och Norge under flera år. Från år 2017 är Anna Wennerbeck ensam konstnärlig ledare och den drivande av Embla dans & teater. Fastän vi arbetar uteslutande med dans, har vi valt att behålla namnet Embla dans & teater, eftersom vi är ett danskompani med teatralt uttryck genom våra rötter i den fysiska teatern.

Anna Wennerbeck

Anna är utbildad vid Danshögskolan i Stockholm,1998 – 99, med inriktning skapande dans för barn och unga. På larssons teaterakademi i Göteborg utbildades hon i fysisk teater under åren 1989 – 91. På 90-talet studerade hon dans- och kontaktimprovisation i Europa samt Balinesisk dans på danshögskola i Indonesien.

1989 var Anna med och startade Embla dans & teater. Inom Embla har hon sedan 1994 varit verksam som koreograf och dansat i alla Emblas produktioner.

Hon har även medverkat som dansare i andra sammanhang sedan 90-talet samt skapat happenings, performances och solodanser vid olika invigningar.

Hon byggde upp dansverksamheten på Mölndals kulturskola, 1999 – 2005, och har jobbat kontinuerligt som pedagog och koreograf i olika barn- och ungdomsprojekt samt som fortbildare i dans för barn & unga för vuxna.
Anna har fått Göteborgs Stads Kulturstipendium 2004, Västra Götalandsregionens stora arbetsstipendium 2006 samt 2010 års Adlerbertska konststipendium. Hon har även fått flera stipendier från Konstnärsnämnden.

Anna var genom Embla en av de drivande krafterna bakom Satellit – en nordisk dansfestival för barn & unga, som fanns 2011 – 2016.

Pia Nordin

Sedan 2011 är Pia anställd som dansare i Embla. Pia är även koreograf inom Emblas projektuppdrag att vara kommunkoreograf i Mölndals Stad under 2018.

Pia är dansare och koreograf, utbildad vid London Contemporary Dance School. Sedan examen 1999 har Pia arbetat som dansare/performer med betydande koreografer i kompanier inom dans/teater/cirkus i Sverige, Kanada och Storbritannien. Pia tillhör kärnan på Skogen i Göteborg och arbetar sedan flera år löpande som aktör i verk av konstnärsduon Lundahl & Seitl och turnerar internationellt med dessa. Pia har under många år koreograferat för teaterkompanier som Teater Eksem, Teater Kurage och nu senast för Frank Scenkonst. Pia gör regelbundet platsspecifika projekt och har sedan år 1996 arbetat med sådana samt community-projekt med inriktning på koreografi och dans.