Prata dans!

För personal inom förskola och skola

Prata Dans!

Välkommen till en seminarieworkshop där vi praktiskt tränar oss på att samtala om dans!

Prata dans en seminarieworkshop av och med Anna Hagberg Wennerbeck och här provar vi i praktiken på hur det är att beskriva, tolka respektive reflektera över dans. Teori varvas med praktik. Målet är att du ska ta steget från teori till praktisk tillämpning. Syftet är att du som deltagare ska få med dig både lust, inspiration och verktyg att samtala med barn om dans.

Tanken med seminariet är att implementera nya sätt att uttrycka sig kring och samtala om var och ens upplevelse efter att ha sett en föreställning. Att upptäcka på hur många olika sätt vi faktiskt kan se och uppleva en dansföreställning. Genom att få verktyg att leda ett icke-värderande samtal så kan vi också öppna en värld till att medvetandegöra och uppmärksamma varje barns egen upplevelse.

Vi kommer att utgå från en kort video av en dansföreställning som vi tittar på tillsammans. Därefter tränar vi på att samtala om det vi sett och upplevt samt på att ställa frågor, allt utifrån en samtalsmodell. Det ingår teori samt att du får med dig material med konkreta frågor och verktyg som ett stöd för minnet. Vi avslutar med att titta på olika konkreta vägar att direkt ta med sig det här ut i din egen verksamhet.

Målgrupp personal inom förskola och skola
Tid 3 timmar, eller beroende på önskemål och möjlighet
Plats Ett mötesrum eller klassrum. Möjlighet att visa video via dator behövs.
Antal deltagare 25 st eller enl. ö.k.
Pris kontakta oss
Workshopledare Anna H Wennerbeck
Övrigt Den här workshopen kan kompletteras med eller bytas ut till ett samtal med barn och personal som deltagare.

Detta är våra riktlinjer men hör av er om ni har andra önskemål så kan vi anpassa efter era behov.

Klicka här för nerladdningsbar pdf.