DANS, TRÄD, KROPP, LABB och PLATS

DANS, TRÄD, KROPP, LABB och PLATS är ett konstnärligt utvecklings – och fördjupningsarbete inom Embla dans & teater. Projketet berör samtida frågor gällande målgrupp  och metodutveckling, demokrati och klimat. Projketet sträcker sig från och med juni till december 2024 och är ett lokalt förankrat projekt inom Göteborg. 

Vi vill med projketet utforska, fördjupa och vidareutveckla deltagarbaserade och performativa format. Vi undersöker danskonstens möjlighet att engagera och ge nya perspektiv på klimatomställning och en hållbar framtid. Kan till exempel danskonsten bidra till att förändra den rådande obalansen mellan människa och natur? 

Vill du vara med och utforska träd genom rörelse, reflektion och samtal och låta dig påverkas och få nya perspektiv?

Vi erbjuder en workshop med 5 träffar, då du kommer att guidas till att utifrån rörelse och text utforska träden och skogen. Du blir delaktig i en konstnärlig process där vi undersöker hur vi genom dans och närvaro kan fördjupa relationen till träd och närma oss träd på ett nytt sätt och utforska hur träd kan bli en del ev ett dansverk. 

Projektet utgår från ett 5-årigt undersökande av träd, kropp och rörelse samt aktuell forskning kring träd, miljö och en hållbar omställning. Workshopen leds av koreografen och dansaren Anna Wennerbeck i samarbete med dansaren Rannhvi Mebius Jormin och skådespelaren Cecilia Milocco. 

Du är välkommen med eller utan förkunskaper. Hela workshopen är kostnadsfri men vi vill att du deltar vid alla fem tillfällena.

Skicka din anmälan till ellen@embladans.se 

Sista datum för anmälan är den 28 augusti.

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss på: 0705 61 62 64,  ellen@embladans.se 

Träd är väl förankrade i jorden, de rör sig inte. Samtidigt rör de sig hela tiden när de växer och genom vindens kraft. Rörelse är livsviktigt för dem. 

Vad innebär det att ta ett träds perspektiv? Tänka på det, lära känna det, inte från mitt perspektiv som människa utan från trädet som något levande, något annorlunda som jag kanske aldrig kan helt förstå.

Tillfällen för träffar

Torsdag 29 augusti – Uppstartsträff 

Kl 18:00-19:00 

Torsdag 12 september – Träff 1 

Kl 17:30-20:00

Torsdag 19 september – Träff 2 

Kl 17:30-20:00

Torsdag 26 september – Träff 3 

Kl 17:30-20:00 

Torsdag 3 oktober – Träff 4 

Kl 17:30-20:00 

Torsdag 10 oktober – träff 5 

Kl 17:30-20:00

Embla, Klimatomställningen och arbetet med Träd

Anna Wennerbeck har i Embla introducerat en ny konstnärlig inriktning; att undersöka danskonstens möjlighet att ge nya perspektiv på klimatomställningen och peka på en hållbar framtid, ge hopp och förhoppningsvis kunna skapa ett ökat engagemang hos medverkande, deltagare och publik. 

Den rådande globala negativa klimatutvecklingen är en stark drivkraft för oss att fördjupa och utveckla det koreografiska arbetet med träd. Vi vill bjuda in till trädens fascinerade värld genom dans, rörelse och en egen kroppslig upplevelse av dom. 

Läs mer om Annas konstnärligt utforskande av träd här!