Stigen

En rörlig upplevelse i naturen

Vi bjuder in till en taktil och intuitiv rörelsevandring i skogen där du i din egen takt fokuserar på träden, deras oregelbundna rörelser, gungande böjlighet och hårda stabilitet. I Stigen ges det tid och utrymme till en poetisk upplevelse och reflektion kring just de livsviktiga träden. Genom att hålla om ett träd och långsamt mjukna, andas och känna, skapas koreografi i stunden.

Via en qr-kod går du in på en hemsida på din mobil och guidas av en inspelad röst. Du behöver en laddad mobil med internetuppkoppling och ett par enkla mobil-hörlurar med dig.
Vandringen kan ta ca 50 minuter beroende på ditt temop.

Stigen är ett sätt att sätta fokus på en vandringsled, ett naturreservat eller en park och utforska den med nyfikna ögon. De som deltar tar in platsen genom rörelse och kropp och skapar en fysisk relation till den.
Den är till sin form flexibel och kan anpassas efter önskemål.

 


Ögon blick med träd kan upplevas i samband med Tjörns Scenkonstfestival Avtryck 6-8 oktober

Plats: Sundsby Säteri (intill lekskogen), följ skyltning från huvudbyggnaden.
Du startar audio-guiden genom att skanna en QR-kod som finns på skylten vid startposition.
Starta det första ljudspåret och följ instruktionerna.

Sundsby Säteri, Tjörn


Under 2022 fanns Stigen vid Sidbräcka bygdegård under namnet Slingan.

Stigen – ögonblick med träd,
är ett samarbete mellan Embla dans & teaters konstnärliga ledare Anna Wnnerbeck och Tjörns kommun.

Vill ni arrangera Stigen?

Stigen kan arrangeras av tex kommuner, skolor och föreningar i samarbete med Embla dans & teater. Stigen är ett bra sätt att sätta fokus på en vandringsled, ett naturreservat eller en park.  De som deltar tar in platsen genom rörelse och kropp och skapar en fysisk relation till den. Den är till sin form flexibel och i samarbete mellan Embla dans & teater och arrangören anpassas den till platsen.
Kontakta oss för mer information.

 

Under flera år arbetar Embla dans & teater med projektet Green Movement Lab inom vilket vi ska skapa flera deltagarbaserade dansverk som konstnärligt utforskar träd i relation till den mänskliga kroppen och bådas rörelser.

Med detta projekt adresserar vi klimatkrisen genom att peka mot en hållbar utveckling framåt och stärker relationen till naturen genom att verka konstnärligt i den lokala miljön. Vi vill visa att vi med ökad anknytning till träden och naturen, en beteendeförändring, kan skapa verklig skillnad. Detta är väl förankrat i klimatforskningen som pekar ut just en starkare anknytning till naturen som något som kan sakta ner den rådande utvecklingen.

Stigen är en del i Embla dans & teaters GREEN MOVEMENT LAB där vi arbete med temat klimatkrisen sett ur ett relationellt perspektiv; en mer jämställd relation mellan människa och natur.  

Föreställningsfakta

Målgrupp: Vuxna och barn från 10 år

Längd: Vandringen tar cirka 50 minuter, du går vart och hur långt du vill i ditt eget tempo.

Tillbehör: Du behöver en mobiltelefon som kan scanna qr-kod och hörlurar.

Stigen finns också i en version där en utstakad stig följs.

Idé & Koreografi: Anna Wennerbeck

Musik: Anders Hagberg