Gläntan

Ett omslutande rum av rörelse, ljud, video, grenars elasticitet och lövens gung.

Gläntan bjuder in till ett koncentrerat utsnitt av naturen i gränslandet mellan scenkonst och faktabaserad vetenskap om träd. Skiljelinjen mellan scen och publik upplöses när besökarna får vandra fritt genom videoinstallationer, musik, grenar och koreografi.

I verket undersöks relationen mellan kropp och träd och sätter fokus på en samexistens som är livsviktig att skapa och behålla. Gläntan tar sin utgångspunkt ur ett 3-årigt utforskande projekt kring  träd, koreografi och klimatfrågor sett ur ett relationellt perspektiv, en mer jämställd relation mellan människa och natur.

Gläntan tar sin utgångspunkt i Anna Wennerbecks master-projekt vid Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet där hon utforskar träd, koreografi och klimatfrågor sett ur ett relationellt perspektiv, en mer jämställd relation mellan människa och natur. All fakta om träd i föreställningen är hämtad ur aktuell forskning.

Gläntan är en del i Embla dans & teaters GREEN MOVEMENT LAB där vi arbetar med klimatfrågor sett ur ett relationellt perspektiv, en mer jämställd relation mellan natur och människa. 

  


English:
The space offers an immersive experience of movement, sound and video, enhanced by the elasticity of the branches and the swaying of leaves.

Gläntan invites you to a concentrated section of nature that blends the worlds of performing arts and tree science. The dividing line between stage and audience dissolves as visitors can wander freely through video installations, music, branches and choreography.

This work examines the reconnection between the human body and trees and focuses on a coexistence that is vital to create and maintain. Gläntan is based on a 3-year investigation into trees, choreography, and climate change, viewed through a relational lens, with a goal of achieving a balanced and equitable human-nature relationship.

Anna Wennerbeck developed Gläntan during her two-year master’s project at the Academy of Music and Drama at the University of Gothenburg. In the project she choreographically, sensorial and somatically explored trees and their complex movements and elasticity in relation to her own body, seeking a possible embodied connection to trees.

 

Föreställningsfakta

Målgrupp: vuxna & barn från 7 år

Föreställnings längd: 45 min

Max publik: en skolklass, ca 40 personer

Idé, koncept, video, dans & koreografi: Anna Wennerbeck

Koreografi & dans: Rannhvi Mebius Jormin

Musik: Anders Hagberg

Bokning: info@embladans.se,
0705 61 62 64

Pressbilder

Inspelad teaser under residens på Atalante 2023.

Ett interaktivt dansverk som spelas i ett omslutande rum.
Med GLÄNTAN vill vi sätta fokus på relationen människa-träd.

Idé, koncept, video, koreografi, dans: Anna Wennerbeck

Koreografi, dans, klippning teaser: Rannhvi Mebius Jormin Musik

Komposition: Anders Hagberg

Dramaturgi: Cecilia Milocco, Pia Nordin

Foto: Anders Hagberg

Filmning, teasern: Josefin Stacy