Embla har sedan 2022 arbetat med projektet GML inom vilket vi har skapat flera deltagarbaserade dansverk som konstnärligt utforskar träd i relation till den mänskliga kroppen och bådas rörelser. Allt i syfte att adressera en möjlig hållbar omställning och generera framtidshopp. 


Våra aktuella projekt inom Green Movement Lab är Träden, Gläntan och StigenMålgruppen sträcker sig från förskoleklass till en vuxen publik och flera av föreställningarna finns i två versioner för att passa flera målgrupper. Barn och unga har redan en stark relation till naturen, genom sin lek skapar laddar de miljön runt omkring sig med mening, de har relationer till och kommunicerar med specifika platser, träd etc. I projektet vill vi genom konsten uppvärdera och höja detta förhållningssätt för att visa dom och vuxenvärlden att det innebär en möjlighet till verklig förändring av vårt sätt att leva som kan leda till att vi bromsar utvecklingen. Vi vill bryta normer kring hur vi förhåller oss till naturen där vi sätter oss över den. Barn har ett annat förhållningssätt och behöver bli stärkta i det så att de förhoppningsvis kan behålla detta sätt att vara.

I Green Movement Lab vill vi närma oss möjligheten till ett kroppsligt och sensoriskt förhållningssätt till naturen, att ta trädens perspektiv och värna om vår samexistens. Vi vill adressera klimatkrisen genom att peka mot en hållbar utveckling framåt och stärker relationen till naturen genom att verka konstnärligt i den lokala miljön. Vi vill visa att vi med ökad anknytning till träden och naturen, en beteendeförändring, kan skapa verklig skillnad. Detta är väl förankrat i klimatforskningen som pekar ut just en starkare anknytning till naturen som något som kan sakta ner den rådande utvecklingen.

Flera av föreställningarna inom Green Movement Lab är lämpliga att genomföra som Skapande skola projekt (Läs mer om Skapande skola här). Fokus är att göra barnen och eleverna delaktiga.

Kontakta oss för att diskutera upplägg, vi skräddarsyr gärna större projekt utifrån era behov.

Green Movement Lab finansieras av Kulturrådet genom Återstartstödet.