Skapande Skola

F-klass till åk 6

Skapande Skola med Embla dans och teater

VAD ÄR SKAPANDE SKOLA
Det är ett stadsbidrag som gör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Bidraget kan sökas att ge elever möjlighet att uppleva professionell konst och kultur eller användas till att låta eleverna få skapa själva tillsammans med professionella kulturaktörer.  Alla skolor kan, via skolans huvudman, söka bidrag från Kulturråder till Skapande skola-projekt.

Läs mer på Kulturrådets hemsida eller kontakta oss för mer information,

 

VAD VI ERBJUDER

Dansworkshops
Vi erbjuder tre workshops baserade på våra populära dansföreställningar. Workshopen är helt fristående och kan bokas även om eleverna inte sett föreställningen*.

Våra workshops kan anpassas för elever från förskoleklass upp till årskurs 6.

I mötet med våra dansare får eleverna uppleva dansens glädje och uttrycka sig med kroppen. Våra workshops är tydligt kopplade till läroplanen samtidigt som de fokuserar på elevernas eget skapande. Vi arbetar med: Koreografi (= lära sig en dans), Improvisation (= hitta på egna rörelser) och Samarbets- och tilltsövningar.

*Paket med föreställning och workshop
Våra workshops knyter ann till tematiken i tre av våra föreställningar: Motsatser, Vilja Växa och Böjligheter Möjligheter. Om ni önskar boka ett paket där eleverna först ser föreställningen och sedan möter oss i en workshop så kan vi ta fram ett prisförslag åt er beroende på hur många föreställningar och workshops ni önskar boka.

Skräddarsydda projekt
Vi skapar gärna dansprojekt där vi tillgodoser barnens behov och fokuserar på att ge dom en större förståelse för dansteater på ett djupare plan. Kontakta oss så hjälper vi er att sätta ihop ett bra projekt.

Green Movement Lab
Inom projektet Green Movement Lab skapar Embla dans och teater flera deltagarbaserade dansverk som konstnärligt utforska träd i relation till den mänskliga kroppen och bådas rörelser. 

Med projektet adresserar vi klimatkrisen genom att peka mot en hållbar utveckling framåt och stärker relationen till naturen genom att verka konstnärligt i den lokala miljön. Vi vill visa att vi med ökad anknytning till träden och naturen, en beteendeförändring, kan skapa verklig skillnad.

Flera av föreställningarna inom Green Movement Lab är lämpliga att genomföra som Skapande skola projekt.  Kontakta oss för att diskutera upplägg, vi skräddarsyr gärna större projekt utifrån era behov.

Mellanrummen
I mars 2023 är det premiär för Emla dans och teaters nya plats-specifika dansföreställningen Mellanrummen som spelas för förskoleklass upp till årskurs 6.  Mellanrummen kan ses som en fortsättning på vår populära klassrumsföreställning Kraschrum som spelades närmare 800 gånger*.  

Mellanrummen handlar om att finnas till i olika rum. Med tejp, dans och musik skapas en föreställning i skolans mellanrum; korridorer, uppehållsrum och trapphus. En föreställning om hur rum kan sätta gränser, separera och bjuda in till att vara med och hur vår identitet skapas i relation till dessa.

Mellan rummen passar ypperligt som Ett Skapande skola-projekt. Föreställningen bryter på ett effektivt sätt upp skolans inrutade mönster och vanor. Alla barn blir medskapare och eftersom dansen som uttrycksform är ny för de allra flesta blir det en demokratisk och jämlik upplevelse där de som i vanliga fall inte tar mest plats verbalt ges utrymme att uttrycka sig på nya sätt. Eleverna utmanas i sin kreativitet samtidigt som de tränas i att visa hänsyn till varandra, ta instruktioner och improvisera och skapa fritt.

*Kraschrum spelas fortfarande på begäran. Kontakta oss för mer information.