Skapande Skola

F-klass till åk 6

Skapande Skola uppdrag

VAD ÄR SKAPANDE SKOLA

Det är ett stadsbidrag som gör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Bidraget kan sökas att ge elever möjlighet att uppleva professionell konst och kultur eller användas till att låta eleverna få skapa själva tillsammans med professionella kulturaktörer.  Alla skolor kan, via skolans huvudman, söka bidrag från Kulturförvaltningen till Skapande skola-projekt.

Läs mer på Kulturrådets hemsida eller kontakta oss för mer information

VAD VI ERBJUDER

Våra workshops kan bokas som Skapande skola -projekt.

Vi skapar gärna dansprojekt där vi tillgodoser barnens behov och fokuserar på att ge dom en större förståelse för dansteater på ett djupare plan. 
Kontakta oss så hjälper vi er att sätta ihop ett bra projekt!

Kraschrum
Under 2022 finns Emblas populära föreställning Kraschrum att boka som Skapande Skola-projekt. I föreställningen möts hög konstnärliga kvalitet, danspedagogisk erfarenhet och elevernas eget skapande. Kraschrum bryter på ett effektivt sätt upp klassrummets inrutade mönster och vanor. Alla barn blir medskapare och eftersom dansen som uttrycksform är ny för de allra flesta blir det en demokratisk och jämlik upplevelse där de som i vanliga fall inte tar mest plats verbalt ges utrymme att uttrycka sig på nya sätt. Eleverna utmanas i sin kreativitet och sitt tänkande samtidigt som de tränas i att visa hänsyn till varandra, ta instruktioner och improvisera och skapa fritt. Kraschrum spelas för en klass i taget i det befintliga klassrummet.