Mer om Embla 

Embla bildades i januari 1990 av Anna Wennerbeck, Lena Haglund Backman m.fl. under namnet Teater Embla. Därefter fortsatte Embla med Anna Wennerbeck (dans) och Lena Haglund Backman (teater). 1995 byttes namnet till Embla dans & teater och de två olika inriktningarna, dans och teater, blev på så vis befästa. År 2000 tog Anna Wennerbeck över föreningen och utvecklade dansinriktningen. Tillsammans med Bronja Novak Lindblad skapades flera föreställningar för barn och unga som turnerade i Sverige och Norge under flera år. Från år 2017 är Anna Wennerbeck ensam konstnärlig ledare och den drivande av Embla dans & teater. Fastän vi arbetar uteslutande med dans, har vi valt att behålla namnet Embla dans & teater, eftersom vi är ett danskompani med teatralt uttryck genom våra rötter i den fysiska teatern.

Kärnan i Emblas verksamhet är dansproduktionerna. Våra föreställningar är därför noggrant framtagna och genomarbetade direkt för sin målgrupp och den plats de spelas på. Vår repertoaren består av nyare och äldre produktioner som spelas parallellt, ofta med spelperioder på tre till fem år eller mer. Vi gör alltid konstpedagogiskt arbete för att inspirera barnen till eget skapande och ge dem möjlighet att bearbeta en upplevelse fysiskt, att få känna dansen och rörelsen i sina egna kroppar. Detta kan till exempel ske i form av dansworkshops, dels enskilda för barn och/eller vuxna, dels i anslutning till våra genomförda föreställningar.  Utöver detta initierar och får Embla även olika projekt i uppdrag, såsom invigningar, residens, kommunkoreograf mm.

Anna Wennerbeck

Anna är utbildad vid Danshögskolan i Stockholm,1998 – 99, med inriktning skapande dans för barn och unga. På larssons teaterakademi i Göteborg utbildades hon i fysisk teater under åren 1989 – 91. På 90-talet studerade hon dans- och kontaktimprovisation i Europa samt Balinesisk dans på danshögskola i Indonesien.

1989 var Anna med och startade Embla dans & teater. Inom Embla har hon sedan 1994 varit verksam som koreograf och dansat i alla Emblas produktioner.

Hon har även medverkat som dansare i andra sammanhang sedan 90-talet samt skapat happenings, performances och solodanser vid olika invigningar.

Hon byggde upp dansverksamheten på Mölndals kulturskola, 1999 – 2005, och har jobbat kontinuerligt som pedagog och koreograf i olika barn- och ungdomsprojekt samt som fortbildare i dans för barn & unga för vuxna.
Anna har fått Göteborgs Stads Kulturstipendium 2004, Västra Götalandsregionens stora arbetsstipendium 2006 samt 2010 års Adlerbertska konststipendium. Hon har även fått flera stipendier från Konstnärsnämnden.

Anna var genom Embla en av de drivande krafterna bakom Satellit – en nordisk dansfestival för barn & unga, som fanns 2011 – 2016.