Om att finnas till i olika rum

En interaktiv föreställning som sätter fokus på och utforskar mellanrum; rumsliga, emotionella, kroppsliga och sociala. Vem är och blir jag i dessa rum?

Vi tar med barnen på en resa genom mellanrummen i deras skola som; korridorer och trapphus. Vi speglar och leker med olika lager av fysiska, mentala, och känslomässiga rum.
Under föreställningen blir publiken en del av koreografin genom att de bjuds in att återskapa det vi har gjort.

En föreställning om hur rum kan sätta gränser, separera och bjuda in till att vara med och hur vår identitet skapas i relation till dessa. Vilka regler gäller och skapas där? Genom ett nära samarbete med målgruppen ger föreställningen en röst till barnens tankar kring de mellanrum de förhåller sig till dagligen.

I den vardagligaste av vardagliga miljöer ska vi skapa en mystisk föreställning om drömmar och magi i skolans korridorer. Musiken och ljudet, som komponeras av Cicely Irvine, skapar en omslutande atmosfär och rum i rummet där allt kan hända. Med Mellanrummen vill vi ge publiken en angelägen, fysisk och konstnärlig upplevelse av de olika rum de vistas i dagligen eller söker i sig själva. Eleverna blir en del av verket genom att t ex vara med och skapa en folkmassa som dansarna som kan relatera till.

I skapandet av mellanrummen samarbetar vi med den London-baserade scenkonstgruppen Dante or Die. De arbetar sedan 2006 med site-specifik som metod och skapar föreställningar direkt för de miljöer de spelas i som kaffer, hotellrum, lagerlokaler, gym med mera. Dante or die spelar regelbundet över hela Storbritannien och på internationella festivaler, läs mer om Dante or Die här.

Kompositören för föreställningen är Cicely Irvine som har utformat musiken för att skapa en omslutande atmosfär och rum i rummet. Cicely är en multi-instrumentalist och har mångårig erfarenhet av att producera musik till film och scenkonst. Läs mer om Cicely Irvine här.

Här finns Mellanrummen

Föreställningsfakta

Premiär: Mars 2023

Målgrupp: Förskoleklass – Åk 3

Föreställnings längd: 45 min

Max publik: 30 barn/1 skolklass

Scenrum: Skolans mellanrum

Idé & koreografi: Anna Wennerbeck i samarbete med Pia Nordin

Musik: Cicely Irvine 

It takes the audience on an unexpected journey of finding themselves exactly where they didn’t expect to be”

-Daphna Attias, konstnärlig ledare Dante or Die