Om att finnas till i olika rum

En nyfiken föreställning där dansarna och publiken förflyttar sig i skolans mellanrum; korridorer och trappor. Där finns både möjligheter och begränsningar, tårar och skratt. Allt kan hända om du bara stannar upp, det lilla kan bli något stort.  

En dansföreställning där vi tittar närmare på olika mellanrum; emotionella, rumsliga och sociala. Genom ett nära samarbete med målgruppen ger föreställningen en röst till barnens tankar kring de mellanrum de förhåller sig till dagligen. 
En interaktiv föreställning där publiken på olika sätt blir en del av koreografin.

 

English:
A curious performance where the dancers and the audience travel through the spaces of the school; corridors and stairs. There are both possibilities and limitations, tears and laughter. Anything can happen if you just stop, the small can become something big.

A dance performance where we take a closer look at different spaces; emotional, spatial and social. Through close collaboration with the target group, the show gives a voice to the children’s thoughts about the spaces they interact with on a daily basis.

An interactive performance where the audience becomes part of the choreography in different ways.


Hösten 2023 spelas Mellanrummen inom KuBo, Göteborgs stads bokningssystem för kultur i förskola och skola.

Arbetar du inom Göteborgs skola så kan du skapa ett inlogg här och boka in dig och din klass till våra uppsökande föreställningar som vi spelar i skolan.  

Mellanrummen spelar följande dagar inom KuBo:
10/10, klockan 10.00-10.45 
11/10, klockan 10.00-10.45 
12/10, klockan 10.00-10.45 
13/10, klockan 10.00-10.45 

Observera att dessa föreställningar bara går att boka genom KuBo. 


 

I skapandet av mellanrummen samarbetade vi med den London-baserade scenkonstgruppen Dante or Die. De arbetar sedan 2006 med site-specifik som metod och skapar föreställningar direkt för de miljöer de spelas i som kaffer, hotellrum, lagerlokaler, gym med mera. Dante or die spelar regelbundet över hela Storbritannien och på internationella festivaler, läs mer om Dante or Die här.

Kompositören för föreställningen är Cicely Irvine som har utformat musiken för att skapa en omslutande atmosfär och rum i rummet. Cicely är en multi-instrumentalist och har mångårig erfarenhet av att producera musik till film och scenkonst. Läs mer om Cicely Irvine här.

 

 

Pressbilder

Här finns Mellanrummen

Föreställningsfakta

Målgrupp: Förskoleklass – Åk 3

Föreställnings längd: 45 min

Max publik: 1 skolklass ca 30 barn

Scenrum: I skolans korridorer och trappor

Idé & koreografi: Anna Wennerbeck i samarbete med Pia Nordin

Musik: Cicely Irvine 

Dramaturgi: Daphna Attias &
Terry O´Donnovan (Dante or Die)

Bokning: info@embladans.se,
0705 61 62 64

”It takes the audience on an unexpected journey of finding themselves exactly where they didn’t expect to be”

-Daphna Attias, konstnärlig ledare Dante or Die