Träden

En relation mellan människa - natur och naturen som konst

Lägg händerna i den mjuka mossan, känn barken på ett 100-årigt träd, gunga över en gren och se trädtopparna dansa…

En nyfiken, angelägen och poetisk föreställning där publiken får följa dansare och musiker på en koreograferad vandring bland träd. Föreställningen bjuder in till att bli en del av verket och ger en fysisk upplevelse som handlar om att komma nära, se, känna och uppleva träd genom dans och rörelse.

Träden är en del i Embla dans & teaters GREEN MOVEMENT LAB där vi arbete med temat klimatkrisen sett ur ett relationellt perspektiv; en mer jämställd relation mellan människa och natur.  Med föreställningen vill vi peka framåt mer än att konstatera att läget är akut. Vi vill visa på en väg där vi med ökad anknytning till träden och naturen, en beteendeförändring, kan skapa verklig skillnad. Detta är väl förankrat i klimatforskningen som pekar ut just en starkare anknytning till naturen som något som kan sakta ner den rådande utvecklingen.

English:
Put your hands in the soft moss, feel the bark of a 100-year-old tree, swing over a branch and watch the treetops dance…

A curious, urgent and poetic performance where audience follow dancers and musicians on a choreographed walk among trees. The performance invites you to become part of the work and offer a physical experience that involves getting close to, seeing, feeling and experiencing trees through dance and movement.

Här finns Träden

Föreställningsfakta

Målgrupp: Vuxna och barn från 8 år

Koreografi: Anna Wennerbeck

Musik: Anders Hagberg

Dramaturg: Cecilia Milocco

Dansare: Lina Lundin, 
Rannhvi Mebius Jormin, Anna Wennerbeck

Bokning: info@embladans.se, 0705 61 62 64

Föreställningen finns i två versioner, för vuxna respektive barn och erbjuds även i kortare format vid t ex invigningar och andra event.