Rörelselabbet

Inom vårt projekt rörelselabbet har vi skapat en digital plattform där vi samlar vårt digitala lärarmaterial. Lärarmaterialet består av korta videos som vi delar med oss till pedagoger efter att vi har spelat vår föreställning. Där finns allt material som barnen behöver för att kunna fortsätta dansa vidare.  

Vill du ta del av rörelselabbet, kontakta oss på info@embladans.se