Mölndal kommunkoreograf 2018/2019

I slutet av 2017 fick Embla uppdraget att vara kommunkoreografer i Mölndals Stad. Ett uppdrag som var en del av det nationella projektet KOKO/Kommunkoreograf.

Från mars 2018 till och med februari 2019 har Embla varit i Mölndal och dykt upp på både väntade och oväntade platser runt om i kommunen och gett invånarna i Mölndal en möjlighet att uppleva dans och rörelse, både som publik och som deltagare.

Embla har i Mölndal skapat två nya platsspecifika föreställningar; Perrongdansen och Kundkorgsdansen, samt gjort en ”remake” på utomhusföreställningen Vattenpoesi. Med dessa tre platsspecifika pop-ups och med utdrag ur vår ordinarie repertoar har vi dansat för ca 3500 personer på gator och torg, bibliotek, pendelstationer, hotell, festivaler och evenemang, i museets olika lokaler, i mataffärer, i Gallerian, för Kultur- och fritidsnämnden och Kultur- och fritidsförvaltningen m fl platser.

En röd tråd i projektet har varit att samla in rörelser från Mölndalsborna och sätta ihop till ett rörelsebibliotek, vilket finns på Instagram under #rörelsebiblioteketmölndal.
Vi har träffat unga och gamla, dansvana och nybörjare, som har lånat ut eller gett rörelser till oss. Av rörelserna skapade vi en gemensam dans för och av Mölndal; Mölndalsdansen, som vi sedan gav tillbaka till Mölndalsborna via bl a de grupper vi träffat. Då lärde vi ut dansen och skapade vidare med den som utgångspunkt. Mölndalsdansen i original samt omarbetad av grupperna visades, av alla vi mött under året, som en avslutning på vårt KOKO-år. Till dessa två avslutande Dansfester i Mölndal Galleria bjöd vi in hela Mölndal till att delta i eller titta på. Då visades även de koreografier vi skapat under året.
Se Mölndalsdansen på molndal.se/dans eller under #mölndalsdansen på Instagram.

En utveckling av samla-på-rörelser-konceptet var att spana på rörelser på arbetsplatser och skapa en koreografi till personalen utifrån rörelser de gör i sitt arbete. Koreografin gav vi tillbaka till personalen som fick lära sig den samt improvisera kring delar av den.

Embla har också arbetat med grupper i olika åldrar, såsom seniorer på stadens olika träffpunkter, barngrupper och personal på Kulturskolan och Stadsbibliotekets och Åbybadets personalgrupper. De flesta av grupperna var med och dansade på de avslutande Dansfesterna i januari och februari 2019.
Med Mölndals Teater Glädje, en daglig verksamhet som arbetar med teaterproduktion, har vi haft ett längre konstnärligt samarbete. Detta resulterade i att Teater Glädje dansade tillsammans i våra koreografier på Mölndals kulturnatta 2018 och på Dansfesterna.

Ur ”Projektrapport KOKO – Kommunkoreograf Mölndal, Embla – På Plats”
Genom att Embla med sina dansinsatser varit synliga på olika platser i kommunen har vi synliggjort danskonsten för fler än de redan intresserade. Vi har genom projektet nått en publik som aldrig skulle tagit sig till en dansföreställning på de etablerade arenorna för dans. Det skedde till exempel genom oväntade möten i form av: perrongdansen som mötte förvånade pendlare vid pendeltåget, med kundkorgsdansen som mötte Mölndalsborna i deras mataffär under fredagsruschen, samt genom dansfest i stadens galleria en lönelördag. Vi ser fram emot att fortsätta sätta ett särskilt fokus på dans i Mölndals stad. Embla PÅ Plats har satt avtryck på Mölndals stad och dansen lever vidare i kommunen på olika sätt och genom olika aktörer.
Mölndal 12/3 2019, Åsa Tollbom projektledare KOKO Mölndals stad/ enhetschef konst och kultur.

Om projektet KOKO/Kommunkoreograf:
KOKO/kommunkoreograf är ett utvecklingsprojekt för att stärka och utveckla strukturer för dansresidens i kommuner. Projektet är initierat av DIS, Dans i Stockholms stad och län, och genomförs med finansiellt stöd av Statens kulturråd. I Västra Götalandsregionen är Mölndal pilotkommun och projektet delfinansieras av Mölndals stad och Kultur i Väst.