Mer om Embla 

Anna Wennerbeck var med och grundade Embla dans & teater för mer än 30 år sedan. Anna har sedan dess varit konstnärlig ledare och varit aktuell som både koreograf och dansare i alla av Emblas produktioner. 

Kärnan i Emblas verksamhet är dansproduktionerna. Våra föreställningar är därför noggrant framtagna och genomarbetade direkt för sin målgrupp och den plats de spelas på. Vår repertoaren består av nyare och äldre produktioner som spelas parallellt, ofta med spelperioder på tre till fem år eller mer. Vi gör alltid konstpedagogiskt arbete för att inspirera barnen till eget skapande och ge dem möjlighet att bearbeta en upplevelse fysiskt, att få känna dansen och rörelsen i sina egna kroppar. Detta kan till exempel ske i form av dansworkshops, dels enskilda för barn och/eller vuxna, dels i anslutning till våra genomförda föreställningar.  Utöver detta initierar och får Embla även olika projekt i uppdrag, såsom invigningar, residens, kommunkoreograf mm.